Geschiedenis

In het voorjaar van 2007 heeft de gemeente Culemborg een groep van elf WWB’ers (mensen met een bijstandsuitkering) getraind om interviews te houden. Niet voor een krant of tijdschrift, maar om uit te vinden wat andere mensen in de bijstand bezighield.

Aan maar liefst 90 mede-WWB’ers hebben deze interviewers vragen gesteld over hun dagelijks leven en activiteiten. En wat ze daarin zouden willen veranderen.

Dankzij de antwoorden van al deze mensen, konden de interviewers daarna een plan maken voor een ‘activeringscentrum’. Oftewel: een plek waar WWB’ers terechtkunnen voor activiteiten om hun persoonlijke talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Op die manier wordt het makkelijker om zelf de stap te zetten naar een baan, of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De Doenerij werd op 18 oktober 2007 feestelijk geopend door wethouder Herma Verbeij. Voor een verslag met foto’s klik hier.


Voor én door WWB'ers

De elf interviewers die het plan voor de Doenerij hebben gemaakt, zijn daarna ‘activeringsmedewerker’ geworden.

Samen met vrijwilligers organiseren en begeleiden zij de verschillende activiteiten. Ook kunnen ze door hun ervaring met de bijstand WWB’ers een luisterend oor bieden. De Doenerij is dus een centrum vóór maar vooral ook dóór WWB’ers!

Bovendien zijn wij actief in de Culemborgse samenleving. Ons Kookcafé wordt bijvoorbeeld regelmatig ingeschakeld om hapjes te verzorgen bij evenementen. En we werken samen met verschillende maatschappelijke instanties en organisaties. Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Klik dan snel hier.

Heeft u nog vragen, wilt u vrijwilliger worden of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!