In herinnering Wim Eijkelkamp

Op 18 november 2011 is Wim na een kort ziekbed op 54 jarige leeftijd overleden. Wij herinneren Wim als een betrokken medewerker van de Doenerij. Zelf gaf hij aan dat het zijn tweede thuis was. Met enthousiasme begeleidde hij diverse activiteiten, vol overgave was hij actief voor de schilderactiviteit en was hij redactielid van de Nieuwsbrief.
Wim bedankt!

Namens alle medewerkers van de Doenerij


Afscheid van Wim

Op woensdagochtend 23 november 2011 was er een samenzijn in het schilderlokaal met betrokkenen van de Doenerij om op eigen manier afscheid van Wim te nemen. Ook enige familieleden waren daarbij aanwezig. Veel herinneringen aan Wim werden met elkaar gedeeld. Een mooi en warm afscheid.

Doenerij schilderij schilderij Wim Eijkelkamp, september 2011